Ελαιόλιθος – Μονή – Καλόξυλος – Χαλκί – Άγιος Γεώργιος Διασορίτης – Μονοίτσια – Παναγία Ραχιδιώτισσα – Παναγία Δροσιανή – Ελαιόλιθος

Το μονοπάτι ακολουθεί μια κυκλική διαδρομή γύρω από το μεγαλύτερο μέρος του ελαιώνα και το “Μυστρά του Αιγαίου” στη Δρυμαλία / Τραγαία, περνώντας μέσα από τον οικισμό Χαλκί, το παλιό εμπορικό και διοικητικό κέντρο των ορεινών όγκων της Νάξου.

Σημεία ενδιαφέροντος κατά μήκος αυτής της διαδρομής:

 • Βυζαντινή εκκλησία Παναγίας Δροσιανής (6ος αιώνας, Μονή)
 • Βυζαντινή εκκλησία Αγίου Αντωνίου (13ος αιώνας, Μονοίτσια)
 • Βυζαντινή εκκλησία Αγίου Νικολάου – Αγίου Δημητρίου (13ος αιώνας, Μονοίτσια)
 • Βυζαντινή εκκλησία Ταξιάρχη (17ος – 18ος αιώνας, Ράχη, Μονοίτσια)
 • Βυζαντινή εκκλησία Παναγίας Ραχιδιώτισσας (12ος – 14ος αιώνας, Ράχη)
 • Βυζαντινή εκκλησία Αγίου Ισιδώρου (6ος – 7ος αιώνας, Ράχη, Μονοίτσια)
 • Η πηγή στον Καλόξυλο
 • Βυζαντινή εκκλησία Αγίου Νικολάου (11ος αιώνας, Ακαδήμοι)
 • Βυζαντινή εκκλησία Παναγίας Ακαδημιώτισσας (11ος – 13ος αιώνας, Ακαδήμοι)
 • Πύργος Μαρκοπολίτη / Παπαδάκη (18ος αιώνας, Ακαδήμοι)
 • Βυζαντινή εκκλησία Αγίου Γεωργίου Διασορίτη (10ος – 11ος αιώνας, Χαλκί)
 • Πύργος Μπαρότσι / Γρατσία / Φραγκόπουλου (17ος αιώνας, Χαλκί)
 • Βυζαντινή εκκλησία Παναγίας Πρωτοθρόνη (Χαλκί)
 • Βυζαντινή εκκλησία (11ος – 13ος αιώνας) και πηγή Αγίας Μαρίνας (Χαλκί)
 • Παραδοσιακός νερόμυλος (στην περιοχή της Μονής)
 • Βυζαντινή εκκλησία Αγίου Ιωάννη Προδρόμου (11ος – 13ος αιώνας, Κεραμί)
 • Πύργος Μαρκοπολίτη / Καλαβρού (18ος αιώνας, Κεραμί)
 • Βυζαντινή εκκλησία Αγίων Αποστόλων (10ος – 11ος αιώνας, Μετόχι)

Επίπεδο: Μέτριο

Διάρκεια: 4 ώρες

Απόσταση: 7 χλμ.

Συνιστώμενη Εποχή: Όλο το χρόνο.